Jak bezpiecznie użytkować bramę?

Pamiętaj:
1.  Przeczytaj instrukcję dotyczącą bramy i zapoznaj z jej treścią innych użytkowników.2.  Zwróć uwagę, by dzieci nie bawiły się elementami bramy np. pilotem oraz nie poruszały się pod pracującą bramą.3.  Pilot powinien znajdować się w tym samym miejscu by uniknąć zgubienia go, warto zadbać by było to miejsce nie dostępne dla dzieci.4.  Podczas użytkowania bramy warto zwracać uwagę na funkcjonowanie elementów bramy, dzięki czemu w porę możemy wykryć nie prawidłowości. 5.  Należy pamiętać, że połączenia paneli segmentowych, zawiasy lub inne elementy bramy podczas pracy, stwarzają niebezpieczeństwo dla człowieka.6.  Konserwacja i czyszczenie bramy powinno odbywać się zgodnie z zapisami instrukcji. 7.  W celu poprawy bezpieczeństwa można zamontować dodatkowe czujniki zabezpieczające przed przygnieceniem.8.  Serwisuj bramę zgodnie z zaleceniami producenta.9.  Korzystaj tylko z profesjonalnego serwisu. 10. Jeżeli zaniepokoi Cie funkcjonowanie bramy nie zwlekaj i zgłoś taką informację do producenta. 
Powyższe porady mogą stwarzać wrażenie dużego niebezpieczeństwa przy użytkowaniu bramy, jednak w rzeczywistości nowoczesne bramy są bardzo bezpiecznie przy prawidłowym użytkowaniu, a nasze wskazówki mają na celu uczulić nabywców bram o stosowaniu się do podstawowych zasad, dzięki którym będziemy mogli czuć się bezpiecznie a brama będzie cieszyła nas długą i bez awaryjną pracą. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naszych systemów bramowych.